Disclaimer

Deze website wordt door MegaGroup Trade Holding B.V. en haar dochterondernemingen (zoals Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber en Aquadrip) (hierna tezamen en in enkelvoud: “MegaGroup”) zorgvuldig gecompileerd en regelmatig geactualiseerd. Niettemin moeten de gegevens op deze website worden beschouwd als algemene informatie en zonder garantie. Dit is geen vervanging voor een afzonderlijke uitvoerige raadpleging. 

MegaGroup garandeert niet dat de informatie op deze pagina’s actueel, accuraat of volledig is en evenmin dat de site constant beschikbaar is. MegaGroup zal in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte of gevolgschade of welke verliezen of schade dan ook voortvloeiende uit het verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. 

Deze website bevat links naar andere websites. De insluiting van deze links betekent niet per definitie dat MegaGroup de inhoud en de opvattingen binnen die sites aanbeveelt of goedkeurt. De inhoud van deze derdenwebsites waar deze site naar linkt, valt op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van MegaGroup. Zodra u gebruikmaakt van deze externe links, verlaat u het informatieaanbod van MegaGroup.